• Dlaczego 365Tickets:
  • 100% Bezpieczna Strona
  • Szybka Rezerwacja
  • Milionowa Sprzedaż Biletów

Warunki umowy

Warunki korzystania z witryny

1. KIM JESTEŚMY

Witryna jest własnością, a usługi oferowane w Witrynie są obsługiwane przez 365 Global Tickets Limited, firmę zarejestrowaną na Jersey Channel Islands, numer firmy 80508, znajdującą się pod adresem 7-11 Britannia Place, St. Helier, Jersey, JE2 4SU, kanał Wyspy, o których mowa w tej witrynie jako "my" lub "nas".

2. KIM TY JESTEŚ

Na Stronie opisujemy odwiedzającego i / lub użytkownika Strony jako "Ciebie".

3. ZROZUMIENIE WARUNKÓW

 

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania i / lub dokonywania zakupów w tej witrynie 365 biletów, zwanej dalej "Witryną". Korzystając z Witryny, potwierdzasz zrozumienie niniejszych Warunków korzystania z Witryny, zwanych dalej "Warunkami".

4. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Kontynuując korzystanie z Witryny, potwierdzasz swoją akceptację i zgodę na Warunki i wszelkie nowe Warunki, które możemy publikować w Witrynie. Od czasu do czasu zmieniamy Warunki. Możemy poinformować Cię o takich zmianach za pomocą wszelkich rozsądnych środków, w tym poprzez opublikowanie zmienionej wersji Warunków na Stronie. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach potwierdzi akceptację takich zmian. Wszelkie takie zmiany Warunków nie będą obowiązywać z mocą wsteczną do jakichkolwiek roszczeń lub sporów między Tobą a nami w związku z Warunkami, jeśli spór ten powstał przed datą ostatniej aktualizacji obowiązującej dla wersji Warunków, w których taką zmianę wprowadziliśmy. Możemy w dowolnym momencie zmienić lub usunąć całą lub część Witryny.

Możemy pobierać opłaty, zmieniać lub rezygnować z opłat, które mogą wymagać korzystania z Witryny. Możemy składać specjalne oferty przez ograniczony czas, według naszego wyłącznego uznania, Tobie lub dowolnemu użytkownikowi witryny.

5. DLA KOGO WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE

Warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem Internetu, protokołu aplikacji sieci bezprzewodowej, sieci mobilnej lub w jakikolwiek inny sposób.

6. UMOWA MIĘDZY PAŃSTWEM A NAMI

Korzystając z Witryny, zawierasz umowę między Tobą a nami, "niniejszą Umową".

7. POSTĘPOWANIE NA STONIE

Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie prawa, szanujesz prawa innych osób. Zapraszamy na naszą stronę z recenzjami, aby dokładnie rejestrować i dodawać komentarze na temat doświadczeń z korzystania z naszej witryny. Nie pozwolimy jednak, nie przyjmiemy, nie opublikujemy ani nie zatrzymamy w recenzji klienta języka, który według naszego absolutnego uznania uznamy za nieprzyzwoity, obrzydliwy, budzący zastrzeżenia lub zniesławiający. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny w przypadku jakichkolwiek działań, które uważamy za niewłaściwe lub za którekolwiek naruszenie przez Ciebie niniejszej Umowy; honorować, nie honorować lub nakładać warunków dotyczących honorowania, wszelkich kuponów, biletów, kuponów, kodów promocyjnych, kodów promocyjnych lub innych podobnych dokumentów lub promocji; uniemożliwić jakiemukolwiek wcześniejszemu lub zamierzającemu użytkownikowi Witryny wykonanie jakiejkolwiek lub wszystkich Transakcji; i / lub odmówić udostępnienia jakiegokolwiek użytkownika Witryny jakimkolwiek Produktem.

8. REJESTRACJA

Jeśli, według naszego absolutnego uznania, zdecydujemy, że należy zarejestrować się w celu korzystania z jakiejkolwiek części Witryny, możemy odrzucić lub wymagać zmiany dowolnej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji, które próbujesz nam przekazać. przy rejestracji. Twoja nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i muszą być poufne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się natychmiast poinformować nas, gdy tylko dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu lub nieautoryzowanym użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła na koncie Witryny, początkowo wypełniając ten formularz.

9. SITE AVAILABILITY

Witryna może nie być odpowiednia lub dostępna do użytku w niektórych jurysdykcjach poza Jersey, Channel Islands. Kiedy wchodzisz na Stronę, robisz to na własne ryzyko, a Ty odpowiadasz za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw, zasad i przepisów obowiązujących na terytorium, z którego uzyskujesz dostęp do Strony. Możemy ograniczyć dostępność witryny, w całości lub w części, do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, którą wybieramy, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

10. NASZE USŁUGI I PRODUKTY

W Witrynie udostępniamy informacje i usługi umożliwiające rezerwowanie i potwierdzanie biletów wstępu do atrakcji, zajęć i atrakcji, w tym między innymi do parków rozrywki, atrakcji, wycieczek turystycznych, autobusów, łodzi, samolotów, zoologii i dzikiej przyrody Parki życia, akwaria, muzea i galerie sztuki, teatr i inne sztuki sceniczne, wycieczki zakupowe, bony podarunkowe i inne rozrywki, zbiorczo "produkty".

11. OPISY, OBRAZY, INFORMACJE O PRODUKTACH NA STRONIE

Opisy, zdjęcia i / lub referencje do Produktów oferowanych przez nas w Witrynie zostały nam przekazane przez naszych dostawców Produktów i są zawarte na Stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Nie robimy tego i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w ich stosowaniu. Nie sugerują, nie sugerują ani nie potwierdzają naszej rekomendacji, aprobaty ani aprobaty takich Produktów. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego, według własnego uznania, w terminach i terminach naszego wyboru, do zmiany dowolnego lub wszystkich takich opisów, obrazów i referencji oraz do ograniczenia lub wycofania dostępność jakiegokolwiek Produktu (ów) oferowanego na Stronie.

12. ZAKUP PRODUKTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA STRONIE

 

Jeśli zdecydujesz się na zakup Produktów udostępnionych Ci przez Stronę (każdy taki zakup, "Transakcja"), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji w związku z każdą Transakcją, w tym bez ograniczeń numeru karty kredytowej lub debetowej lub inny numer rachunku płatniczego, adres rozliczeniowy, adres e-mail, adres pocztowy lub inne informacje o wysyłce.

Rozpoczynając Transakcję, zobowiązujesz się i gwarantujesz, że jesteś w wieku ustawowym, aby zawrzeć niniejszą Umowę, lub jeśli nie jesteś, że uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna na zawarcie niniejszej Umowy i jesteś w pełni upoważniony i posiadasz prawo do korzystania z instrumentu płatniczego, którego zamierzasz użyć do zakończenia Transakcji.

O ile wyraźnie nie postanowimy inaczej, wszystkie zakupy i Transakcje dokonywane w Witrynie podlegają niniejszej Umowie.

13. DZIECI BEZ TOWARZYSTWA OSOBY DOROSŁEJ NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW NA STRONIE

 

Użytkownik zobowiązuje się i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje dotyczące wszystkich dzieci objętych Transakcją, w tym wiek (i) w momencie zamierzonego przyjęcia do wybranego Produktu, będą prawdziwe i dokładne.

Zobowiązujesz się również i gwarantujesz, że każdemu dziecku uwzględnionemu przez Ciebie w Transakcji towarzyszy osoba dorosła w wieku 18 lat lub starsza. Dzieci bez opieki nie zostaną w żadnym wypadku dopuszczone do jakiegokolwiek Produktu oferowanego na Stronie.

14. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Wszelkie prawa do Produktów dostępnych do rezerwacji za pośrednictwem Witryny, nie należą do nas. Podlegamy i wszystkie Produkty zakupione przez Ciebie w Witrynie podlegają Warunkom oferowanym i stosowanym przez właścicieli Produktów. Warunki korzystania z produktu regulują warunki korzystania z Produktu zakupionego w Witrynie oraz gdy Warunki i postanowienia Właściciela Produktu kolidują z warunkami niniejszej Umowy. Warunki korzystania z Produktu będą podlegać warunkom właściciela Produktu. .

Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej Umowy i wszelkich innych obowiązujących warunków nałożonych przez nas lub na nas przez Właściciela Produktu, masz ograniczone prawo do korzystania z tych Produktów, które kupujesz lub uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Strony wyłącznie w celu osobiste, niekomercyjne wykorzystanie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz wszelkie inne warunki i postanowienia, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z takich Produktów, których prawa nie można przypisać innym osobom. O ile wyraźnie nie postanowimy inaczej, wszystkie Transakcje, wszystkie Produkty i korzystanie z takich Produktów podlegają niniejszej Umowie.

15. CENY PRODUKTÓW, OPŁATY

 

Cena (y) i / lub dostępność dowolnego Produktu oferowanego przez nas w Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, każdy Produkt jest wymieniony i oferowany po nieprawidłowej cenie lub z innymi błędnymi informacjami, zachowujemy prawo do odmowy dostarczenia takiego Produktu lub do anulowania Transakcji dla tego Produktu i do zwrotu wszelkich płatności, które mogliśmy otrzymać. dla każdej takiej Transakcji.

Użytkownik ponosi wszelkie koszty poniesione przez niego lub w jego imieniu w wyniku korzystania z Witryny po cenie lub cenach obowiązujących w momencie poniesienia takich opłat, w tym, bez ograniczeń, wszelkich opłat pocztowych, transportowych i / lub manipulacyjnych.

16. RACHUNEK ZA PŁATNOŚĆ I PRZETWARZANIE PRZEZ NAS

 

My lub nasi zewnętrzni procesorzy płatności automatycznie przetworzymy wartość Twoich transakcji (Transakcji) na podstawie wybranej metody płatności po zakończeniu zakupu i potwierdzeniu zakończenia Transakcji.

Poinformujemy Cię, że anulujemy całość lub część Transakcji lub jeśli do zakończenia Transakcji wymagane są dodatkowe lub inne informacje, a na Stronie wyjaśnimy trudność wymagającą rozwiązania. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązania, ale nie będziemy naruszać bezpieczeństwa użytkownika ani jego zabezpieczeń w procesie płatności.

17. POTWIERDZENIE I ELEKTRONICZNA PROCEDURA WYDANIA BILETÓW DO WYBRANYCH PRODUKTÓW

Po otrzymaniu przez nas płatności od wartości Transakcji dokonanych w Witrynie, potwierdzimy w Witrynie pomyślne zakończenie Państwa rezerwacji (zamówień) wybranego Produktu (ów). Potwierdzenie rezerwacji i bilet (y) przyjęcia zostaną udostępnione na wskazany przez Ciebie adres e-mail, abyś mógł je wydrukować lub, jeśli o to poprosisz, zostanie przesłany pocztą na podany przez ciebie adres.

Niektóre produkty wymagają numeru referencyjnego potwierdzenia, który musimy uzyskać w Twoim imieniu od dostawcy produktu. Ten proces może od czasu do czasu spowodować opóźnienie w wydawaniu natychmiastowego biletu (biletów) przyjęcia. Doradzimy Ci, czy takie opóźnienie powstanie, a my będziemy Cię informować o terminie dostawy.

18. POTWIERDZENIE I DOSTAWA BILETÓW DRUKOWANYCH NA WEJŚCIE DO TWOICH WYBRANYCH PRODUKTÓW

Jeśli zdecydujesz się na zakup i otrzymanie wydrukowanych biletów wstępu, twoje bilety zostaną wysłane pocztą priorytetową na adres podany nam przez Ciebie.

UWAGA: Jeśli Ty lub inna osoba, w imieniu której występowałeś, stracisz jeden lub więcej z wydrukowanych biletów, utracone bilety nie mogą i nie zostaną ponownie wydane i będą traktowane jako bilety wstępu, które zostały anulowane przez Ciebie.

19. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTU

Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez Jersey, prawo właściwe dla Wysp Normandzkich, zastrzegamy sobie prawo do zmiany opcji dostawy Produktu. Problemy techniczne lub operacyjne mogą, od czasu do czasu, opóźniać lub uniemożliwiać dostarczenie Ci jednego lub więcej biletów przyjęcia na konkretny Produkt. Z wyjątkiem sytuacji, w których prawo obowiązujące na Jersey, Wyspy Normandzkie stanowi inaczej, jedynym wyłącznym zadośćuczynieniem w odniesieniu do biletów wstępu na produkt, które nie zostaną dostarczone w rozsądnym terminie, będzie zastąpienie przez nas takich biletów na Produkt lub zwrot ceny zakupu zapłaconej za taki Produkt, określony przez nas według naszego wyłącznego uznania.

20. CANCELLATIONS, REFUNDS, NON-ARRIVAL

Except to the extent any applicable law in Jersey, Channel Islands provides otherwise, all sales made by us to you or to you acting on behalf of others, through the Site and all Products purchased by you or by you acting on behalf of others, making a Transaction on the Site, are final, cannot be changed or amended, cannot be cancelled, and all payments made by you relating to your Transaction(s) on the Site are not refundable, except as may otherwise be expressly set forth in this Agreement.

Failure, for any reason, by you or others on whose behalf you were acting, to use one or more tickets of admission which you purchased from us on the Site, for admission to one or more Products, will be treated as a non-arrival by you, or others on whose behalf you were acting, and will be regarded as you, or others on whose behalf you were acting, having cancelled your Transaction(s).

21. ZMIANY W POTWIERDZONYCH I JUŻ DOSTARCZONYCH BILETACH DO ATRAKCJI

 

Niezależnie od warunków określonych w Klauzuli 20 niniejszej Umowy, na prośbę Użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu, działając we własnym imieniu lub w imieniu innych osób, w zmianie niektórych biletów dotyczących szczegółów wstępu, takich jak godziny i / lub lub daty przyjęcia do Produktu, nazwisko lub imiona osoby lub osób, które będą korzystać z biletów wstępu, lub w pewnych okolicznościach możemy wystawić notę ​​kredytową na wartość biletów przyjęcia, do wykorzystania przez ciebie w przyszłą datę na stronie.

Dokonanie takich zmian w jednym lub kilku biletach wstępu może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Właściciela (-ów) Produktu, która jest w pełni zgodna z wolą Właściciela Produktu, do którego miałby zastosowanie bilet (y) przyjęcia.

Wszelkie takie zmiany lub poprawki, które mogą być dokonane przez nas na już potwierdzony i dostarczony bilet przyjęcia, będą się wiązały z opłatą w wysokości 5,00 GBP (lub inną równowartością w innej walucie) za zmienioną kartę wstępu.

22. ŚMIERĆ LUB POWAŻNE OBRAŻENIA LUB POWAŻNA CHOROBA

 

W przypadku śmierci, poważnych obrażeń lub poważnej choroby uniemożliwiającej Tobie lub innej osobie, w imieniu której zakupiłeś jeden lub więcej Produktów, rezerwacji dokonanych dla siebie lub dla osoby dotkniętej chorobą i wszystkich osób, które zostały zarezerwowane to samo odwołanie do rezerwacji może zostać zwrócone, według własnego uznania, przez właściciela (-ów) Produktu (-ów).

Jeśli jest to bardziej odpowiednie lub odpowiednie dla Ciebie, właściciel (właściciele) Produktu (s) może wyrazić zgodę na zmianę daty / dni biletów wstępu w celu spełnienia twoich wymagań.

Wniosek o zwrot kosztów lub zmienione bilety wstępu muszą w takich okolicznościach być poparte odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi przyczynę (wnioski) zgłoszenia.

23. OCHRONA ANULACJI

 

W Twoim imieniu iw Twoim interesie wprowadziliśmy, z niezależnym Ubezpieczycielem, Politykę Ochrony Anulowania, którą możesz zakupić w Ticket Plan Limited (409405).

Jest to polityka fakultatywna, którą możesz chcieć kupić, kupując jeden lub więcej Produktów ze Strony.

Dostępne są szczegółowe informacje o dostępnych zasadach TUTAJ Prosimy uważnie przeczytać i zrozumieć warunki Polityki przed dokonaniem zakupu Zasad Ochrony Anulowania od Ticket Plan Limited.

24. IDENTYFIKOWANE INFORMACJE OSOBISTE PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem Strony, podlegają naszej Polityce Prywatności, która znajduje się tutaj ("Polityka prywatności"). W przypadku przekazania jakichkolwiek danych osobowych stronom trzecim w związku z Witryną (na przykład Ticket Plan Limited w celu zawarcia Umowy o ochronie przed anulowaniem, o której mowa w klauzuli 23 niniejszej Umowy), takie kolekcje osób trzecich, wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych może podlegać własnej polityce prywatności, a nie naszej Polityce Prywatności. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie informacji, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji stronom trzecim. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, dokładne i kompletne, a zapewnisz, że takie dane osobowe zostaną zaktualizowane w razie potrzeby. Jeśli zdecydujesz się udostępnić publicznie jakiekolwiek informacje umożliwiające osobistą identyfikację użytkownika, zrobisz to na własne ryzyko.

25. WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI

Poprzez podanie i przekazanie nam informacji, dajesz nam prawo do wykorzystywania informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności, w tym, bez ograniczeń, poprzez dostarczanie informacji wybranym stronom trzecim, które będą zaangażowane w realizację wszystkich Transakcje zrealizowane przez Ciebie lub w Twoim imieniu oraz w ramach świadczenia Produktów zakupionych w Transakcji. Weryfikacja wszystkich przesłanych przez Ciebie informacji może być wymagana przez nas przed potwierdzeniem lub realizacją każdej Transakcji zainicjowanej przez Ciebie w Witrynie.

26. ZASTOSOWANIA OSÓB TRZECICH

Witryna obejmuje i może być używana przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do pewnych Aplikacji innych firm. Dostęp do tych Aplikacji innych podmiotów lub korzystanie z nich może podlegać alternatywnym lub dodatkowym warunkom, które mogą nie być lub nie są określone w niniejszej Umowie, ale które będą wymagane, aby były przestrzegane przez Ciebie, gdy zostały przez Ciebie wskazane przez dostawców takich aplikacji stron trzecich.

27. KONTAKT Z NAMI

Pełne dane kontaktowe są dostępne tutaj. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące znaczenia lub zastosowania Warunków niniejszej Umowy, prosimy o kierowanie takich pytań na adres info@365tickets.com. Żądamy, aby w e-mailu nie zawierał karty kredytowej, karty debetowej, innych informacji o instrumentach płatniczych lub innych poufnych informacji, ale należy podać numer referencyjny transakcji, jeśli jest znany.

28. BŁĘDY, BRAKI, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Nie jesteśmy i nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, działania lub zaniedbania jakiejkolwiek osoby nie zatrudnionej bezpośrednio przez nas.

Nie jesteśmy właścicielami lub kontrolujemy naszych dostawców produktów i nie jesteśmy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie naszych dostawców produktów, ich agentów, pracowników lub pracowników.

Nie jesteśmy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub jakiekolwiek wydatki i bez uszczerbku dla ogólności powyższych, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane strajkiem, zamieszkami, pożarem, wojną, zagrożeniem wojny, działalnością terrorystyczną, krajową czy nuklearną. katastrofa, spóźniona dostawa, niekorzystne warunki pogodowe, anulowanie występów, pokazy, wydarzenia sportowe, wycieczki lub tymczasowe lub trwałe zamknięcie atrakcji wykonanych przez naszych dostawców produktów, z dowolnego powodu lub z działania siły wyższej. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do ceny zapłaconej przez klienta za bilety wstępu zakupione na stronie.

29. KODY PROMOCJI

Od czasu do czasu możemy wystawiać kody promocyjne. Posiadamy pole "Kod kuponu" znajdujące się na stronie "Koszyk", gdzie można wprowadzić ważne kody (wielkość liter i wielkość liter). Możesz wykorzystać tylko jeden kod promocyjny na raz.

O ile nie określono inaczej, kody promocyjne nie obejmują: wszystkich biletów kombinacyjnych; wybierz pokazy kabaretowe; wybierz parki tematyczne i następujące marki, które są już konkurencyjne cenowo: Walt Disney World, Disneyland California, Disneyland Paris, Discovery Cove, Universal Studios i Seaworld Parks. Najważniejsze wskazówki: kup bilety łączone, aby zabezpieczyć najlepsze oferty i znaleźć więcej informacji w naszych często zadawanych pytaniach, tutaj.

30. JURYSDYKCJA

O ile nie uzgodniono inaczej, Warunki i niniejsza Umowa podlegają i będą interpretowane zgodnie z Jersey, Wyspami Normandzkimi, prawem i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Jersey. Uznaje się, że Umowa zawarta jest w jurysdykcji Royal Court of Jersey i nie podlega żadnej innej jurysdykcji ani ustawom, chyba że w niniejszej Umowie wyraźnie stwierdzono inaczej.